1. ลงชื่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่
2. นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ในการขอใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในห้องบริการอินเทอร์เน็ต
4. ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง ดูหนัง วิ่งเล่นรบกวนผู้ขอใช้บริการท่านอื่นๆ และกรุณารักษาความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5. เมื่อนักศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นชำรุดมีปัญหาการใช้งาน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน
6. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามารับประทานในห้องอินเทอร์เน็ต/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยกเว้นจุดที่ให้บริการเท่านั้น
7. ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ทุกชนิดและเข้าเว็บไซต์ที่เป็นสื่อลามกในห้องอินเทอร์เน็ต/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8. ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้ามลักขโมยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
9. ห้ามนักศึกษาเข้าสู่ระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามทดลองการเจาะระบบไม่ว่าจะเป็นภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือภายนอกก็ตาม นักศึกษามีความผิดถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
10. ห้ามใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม กรุณาใช้เพื่อการศึกษา หรือค้นหาข้อมูลเท่านั้น
11. การบันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีการสูญหาย ทางงานบริการคอมพิวเตอร์ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะเจ้าหน้าที่จะทำการลบไฟล์ทั้งหมดในวันสุดท้ายของสัปดาห์
12. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์
13. ห้ามนำทรัพย์สินใดๆ ที่อยู่ภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต ออกจากห้องโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
14. ทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์ กรุณา Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ปิดหน้าจอ เก็บเมาส์ คีย์บอร์ด และเก้าอี้ให้เรียบร้อย

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction