ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
339 81 108 98 188 814
รวม
339 81 108 98 188 814
             
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
491 128 119 98 151 987
รวม
491 128 119 98 151 987
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
571 56 99 105 202 1033
รวม
571 56 99 105 202 1033
             
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน
40 81 8 1 10 140
รวม
40 81 8 1 10 140
             
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม
40 10 58 3 14 125
รวม
40 10 58 3 14 125
             
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
21 6 15 0 8 50
รวม
21 6 15 0 8 50
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
202 57 64 49 93 465
รวม
202 57 64 49 93 465
             
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม
53 23 21 22 38 157
รวม
53 23 21 22 38 157
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
171 16 33 36 74 330
รวม
171 16 33 36 74 330
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
348 82 53 65 190 738
รวม
348 82 53 65 190 738
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน
173 40 7 37 41 298
รวม
173 40 7 37 41 298
             
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม
133 25 27 10 52 247
รวม
133 25 27 10 52 247
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction