ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
791 406 120 406 419 2142
รวม
791 406 120 406 419 2142
             
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
620 142 75 206 414 1457
รวม
620 142 75 206 414 1457
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
547 129 120 220 425 1441
รวม
547 129 120 220 425 1441
             
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
             
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
             
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
225 172 59 108 144 708
รวม
225 172 59 108 144 708
             
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม
692 290 121 306 394 1803
รวม
692 290 121 306 394
1803
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
832 364 89 394 281 1960
รวม
832 364 89 394 281 1960
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
585 256 88 344 358 1631
รวม
585 256 88 344 358 1631
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน
265 158 24 67 60 574
รวม
265 158 24 67 60 574
             
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม
55 93 10 62 42 262
รวม
55 93 10 62 42 262
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction