การใช้งานหลังติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

การใช้งาน Virtualbox เพื่อการติดตั้ง Ubuntu Linux Server

 
 
หลังจากติดตั้งโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ลงในเครื่อง MS Windows เรียบร้อยแล้ว
ให้เริ่มสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนขึ้นโดยคลิ๊กที่ปุ่ม New 


1. ตั้งชื่อเครื่อง และเลือกชนิดของระบบปฏิบัติการที่ต้องการจะติดตั้ง 


2. กำหนดขนาดของหน่วยความจำที่จะจัดสรรให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
สำหรับการทดสอบโปรแกรม Linux ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำมากนักก็ได้ 


3. สร้างฮาร์ดดิสก์(จำลอง)ใหม่แยกออกมาต่างหาก เพื่อสะดวกต่อการ Clone ในภายหลัง 


4. เลือกชนิดของ Virtual Disk ที่จะสร้างขึ้น 


5. เลือกวิธีการจับจองเนื่อที่ดิสก์ที่ หากเลือกเป็น Fixed จะจองเนื้อที่ไว้เต็มจำนวนที่ระบุ ช่วยให้ทำงานได้เร็วกว่าแบบ Dynamic 


6. กำหนดขนาดของฮาร์ดดิสก์(จำลอง)นี้ ให้เพียงพอต่อการลงโอเอส Linux ซึ่งขนาดประมาณ 8 GB เป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับการทดลองติดตั้งใช้งานทั่วๆไป และไม่สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น 


7. สรุปผลการกำหนดค่า Virtual Disk ก่อนเริ่มสร้างขึ้นจริง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถ Back กลับไปแก้ไขได้อีกครั้ง หากยินยันตามนี้เริ่มต้นสร้างโดยกด Create 


8. Virtualbox จะใช้เวลาจับจองเนื้อที่ดิสก์นานพอสมควร 


9. หน้าจอนี้จะยืนยันข้อมูลสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่จะสร้างขึ้นอีกครั้ง หากไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ให้กด Create 


10. จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ยังว่างอยู่สำหรับติดตั้งโอเอส โดยมีสถานะ poweroff คือ ปิดเครื่องอยู่ และมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ทางกรอบขวามือ ให้เลื่อนลงไปแก้ไขในส่วนล่าง 


11. จะเห็นว่าอุปกรณ์ Network มีคุณสมบัติเป็น NAT อยู่ ให้คลิ๊กไปที่หัวข้อ Network เพื่อเข้าไปเปลี่ยนค่า 


12. เมื่อเข้ามาแล้วให้เปลี่ยน NAT เป็น Bridged Adapter แล้วคลิ๊กปุ่ม Ok 


13. เมื่อกลับออกมาที่หน้าจอเดิม จะเห็นว่าคุณสมบัติของอุปกรณ์ Network เป็นแบบ Bridged แล้ว 


14. เมื่อต้องการเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Start 


15. โปรแกรมจะเข้าสู่ First Run Wizard ซึ่งจะช่วยเหลือในการติดตั้งระบบปฏิบัติการให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองเป็นครั้งแรก 


16. ให้เลือกเครื่องอ่าน CD-ROM ที่ป้อนแผ่นซีดีชุดติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เอาไว้แล้ว 


17.หน้าจอสรุปการติดตั้งระบบปฏิบัติการเป็นครั้งแรกเข้าสู่คอมพิวเตอร์เสมือน หากใส่แผ่นบูตที่ใช้เพื่อการติดตั้ง Linux ไว้แล้วให้คลิ๊ก Start เพื่อเริ่มการติดตั้ง หลังจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนนี้จะเริ่มต้นบูตแผ่นติดตั้ง Linux และเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งของ Linux รุ่นนั้นๆ ต่อไปตามลำดับ

ขอขอบคุณ http://www.itdestination.com/articles/virtualbox-ubuntu/

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction