โค้ด ว ที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้

ว.0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง ว.23 ผ่าน...(สถานที่) ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน ว.24 เวลา ว.60 ญาติ เพื่อน
ว.01 ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ว.25 ไปยัง...(สถานที่ ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
ว.02 ที่บ้าน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด ว.62 สิ่งของ
ว.1 จุดที่กำลังออกอากาศ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์ ว.63 บ้านพัก
ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว ว.28 ประชุม ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.3 ทวนข้อความ ว.29 ธุระ ว.65 ภรรยามาพบ
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ ว.30 จำนวน คน สิ่งของ ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
ว.5 ราชการลับ ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.6 ขอติดต่อ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 ว.68 แจ้งความ
ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 ว.69 ระมัดระวัง
ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 ว.70 ถึงแก่กรรม
ว.9

เหตุฉุกเฉิน

ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ ว.71 พักผ่อน
ว.10 อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
ว.11    หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ ว.37  ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ว.81 ติดธุระ
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.39 การจราจรติดขัด ว.88 รักและจุมพิต
ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี ว.40 อุบัติเหตุจากรถ ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.15 พบ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย ว.100 ขอโทษ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน ว.600 แฟน
ว.16-1 จับใจความไม่ได้ ว.43    จุดตรวจสอบยานพาหนะ ว.601   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ ว.44 โทรสาร ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-3 ชัดเจนพอใช้ ว.45 เหตุการปกติ ว.603 รถยนต์
ว.16-4 ชัดเจนดี ว.50 รับประทานอาหาร ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
ว.16-5 ชัดเจนดีมาก ว.51 ป่วย ว.605 รับประทานอาหาร
ว.17 มีอันตราย ว.52 ยกเลิก ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.18 รถเสีย ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.607 ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.54 อยู่โรงแรม ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.20 จับกุม ว.55 ผกก. มาตรวจ ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)
ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่) ว.56 เพื่อนมา    
ว.22 ถึง...(สถานที่) ว.57 กำลังโดยสารทางเรือ    

ตารางการออกเสียงตัวอักษร
พยัญชนะ           อ่านออกเสียง
A                              Alfa                          AL FAH
B                              Bravo                      BRAH VOH
C                             Charlie                     CHAR LEE
D                             Delta                        DELL THA 
E                              Echo                        ECH OH 
F                              Foxtrot                     FOKS TROT
G                             Golf                          GOLF 
H                             Hotel                        HOH TELL
I                               India                        IN DIA AH
J                              Juliett                       JEW LEE ETT
K                              Kilo                          KEY LOH
L                              Lima                         LEE MAH
M                             Mike                         MIKE 
N                             Neovember             NO VEM BER
O                             Oscar                      OSS CAH
P                              Papa                        PAH PAH 
Q                             Quebec                   KEH BECK
R                              Romeo                     ROW ME OH
S                              Sierra                       SEE AIR RAH
T                              Tango                      TANG GO
U                             Uniform                    YOU NEE FORM
V                              Victor                       VIK TAH 
W                             Whiskey                   WISS KEY
X                              X-ray                       ECKS RAY
Y                              Yankee                    YANG KEY 
Z                              Zulu                         ZOO LOO

รหัสที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เหตุ 221 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 111 ลักทรัพย์ เหตุ231 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์ เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 131 ชิงทรัพย์ เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์ เหตุ 501 วัตถุต้องสงวัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย เหตุ 511 ได้เกิดระเบืดขึ้นแล้ว
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
เหตุ 202 ไฟฟ้าลัดวงจร เหตุ 600 นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 204 เพลิงไหม้(บ้าน ชุมชน อาคาร........) เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิงสารเคมี เหตุ 603 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันและกัน
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ เหตุ 604 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันถึงความตาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ เหตุ 605 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction