Home
บทความ - คอมพิวเตอร์

การแชร์ปริ้นเตอร์ใน Windows 7

เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแชร์ปริ้นเตอร์

แชร์เครื่องปริ้นเตอร์เปิดระบบป้องกันการเ้ข้าใช้แบบสาธารณะ ถ้าไม่เปิดก็ได้แต่เครื่องที่ต้องการเข้ามาใช้ต้องล๊อกอินก่อนใช้เครื่องปริ้น

คลิกเลือก Turn off เพื่อปิดระบบล๊อกอิน

จากนั้นดูไอพีเครื่องที่แชร์ปริ้นเตอร์

เสร็จขั้นตอนการแชร์ที่เครื่องแม่


ขั้นตอนการเข้าใช้ปริ้นเตอร์ที่เครื่องลูก


กดปุ่ม Windows+r แล้วพิมพ์ตามขั้นตอนที่ 13


หรือจะเข้าแบบนี้ก็ได้แล้วเอนเทอร์


ดับเบิ้ลคลิกที่ปริ้นเตอร์ตามขั้นตอนที่ 14การตั้งเครื่องปริ้นเตอร์เป็นเครื่องหลักแก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 10:38 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช